o nás nabízené služby reference staveb certifikace aktuality kontakt  
  Politika jakosti Environmentální politika  
 POLITIKA JAKOSTI
 
 Vedení společnosti MSS Ostrava s.r.o. touto politikou jakosti stanovuje rozhodující záměry a principy, které jsou v organizaci realizovány pro zajištění soustavného plnění požadavků a očekávání našich zákazníků a neustálého zlepšování výkonnosti našeho systému managementu jakosti.1. Zaměření na zákazníka
 
  - Poznávání a analyzování současných i budoucích potřeb našich zákazníků.
  - Monitorování spokojenosti zákazníků s našimi službami a její zvyšování.
 
2. Vedení a řízení zaměstnanců
 
  - Definování strategických záměrů společnosti
  - Vytváření pracovního prostředí, které pozitivně ovlivňuje plnění požadavků na jakost.
 
3. Zapojení zaměstnanců
 
  - Využívání znalostí, schopností a dovedností všech zaměstnanců společnosti pro řízení
    procesů a pro vykonávání pracovních činností.
  - Rozvíjení úrovně odborné způsobilosti zaměstnanců.
  - Hodnocení výkonnosti, uznávání osobního přístupu a přínosu pracovníků.
 
4. Procesní přístup
 
  -Definování podmínek pro účinné a efektivní provádění procesů v organizaci.
  -Uplatnění a neustálé zlepšování procesů pro plnění požadavků zákazníků.
  -Plánování a zajišťování dostupnosti zdrojů potřebných pro provádění procesů.
 
5. Systémový přístup k managementu
 
  - Uplatňování a rozvíjení systému managementu jakosti dle požadavků normy ČSN EN ISO
    9001:2001.
  - Zajišťování součinnosti všech pracovníků v tomto systému pro efektivní plnění všech
    požadavků zákazníků i vedením stanovených záměrů a cílů.
 
6. Neustálé zlepšování
 
  - Provádění důsledné analýzy monitorovaných údajů a získávaných informací, včasné
    přijímání preventivních opatření.
  - Využívání podnětů pracovníků ke zlepšování výkonnosti všech procesů a činností.
 
7.Přístup k rozhodování zakládající se na faktech
 
  -Monitorování funkce procesů a hodnocení parametrů jejich výkonnosti.
  -Uplatňování týmové práce pro rozhodování a řešení problematiky jakosti.
 
8. Dodavatelské vztahy
 
  - Monitorování a hodnocení výkonnosti našich dodavatelů.
  - Vytváření vzájemně prospěšných vztahů s našimi dodavateli.
 


V Ostravě dne 15.06.2005
prokurista Bohumír Ricka